CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Thời gian bảo hành được tính từ ngày giao hàng: 24 tháng đối với các hàng hóa là Tranh, Tượng, Pha lê, Pewter. 12 tháng đối với các mặt hàng Trang sức.1. Điều kiện bảo hành:

    • Yêu cầu bảo hành được xem là hợp lệ nếu thỏa mãn đầy đủ các điều kiện sau:
    • Sản phẩm bảo hành phải đầy đủ các giấy tờ, chứng từ liên quan khi mua hàng tại ACT GOLD. Bao gồm, thẻ bảo hành, hộp sản phẩm còn nguyên vẹn (phụ kiện và quà tặng nếu có)
    • Các sản phẩm được xác định bị lỗi do nhà sản xuất, không phải lỗi do Khách hàng trong quá trình sử dụng gây ra
    • Sản phẩm còn hiệu lực trong thời gian bảo hành
    • Ngoài các trường hợp nêu ở trên thì ACT GOLD có quyền từ chối bảo hành sản phẩm.

2. Thời gian bảo hành:

   • Đối với Tranh, Tượng, Pha lê, Pewter: Sản phẩm bảo hành 24 tháng, về vàng lá dát 24k bảo hành màu sắc 120 tháng
   • Đối với Bạc, cài áo (mục Trang Sức) bảo hành miễn phí 3 tháng đầu về mặt kỹ thuật, nước xi.
   • Từ tháng 4 đến hết tháng thứ 12, sản phẩm sẽ được bảo hành có tính phí.
   • Trên 12 tháng Công ty không nhận bảo hành.
   • Thời gian áp dụng chế độ bảo hành tính từ ngày giao hàng.